Đồ thờ đá

Bàn lễ đá

Bàn lễ đá dùng để làm ban thờ đựng đồ lễ như hoa quả, bát hương.Bàn lễ của chúng tôi sản xuất được làm từ đá xanh nguyên khối hoặc ghép khối.

Bàn lễ đá TT 02

Bàn lễ đá TT 02

Bàn lễ đá TT 03

Bàn lễ đá TT 03

Tổng hợp hết các mẫu bàn thờ đá đẹp : Bàn lễ đẹp

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *