Đồ thờ đá

Hạc đá

Hạc thờ đá đẹp giá rẻ, công ty đá mỹ nghệ Ninh Bình điêu khắc tượng hạc đá, rùa đội hạc ngậm cuốn thư bằng đá xanh tự nhiên.Một số hình ảnh mẫu hạc thờ đẹp bằng đá.

Hạc đá TT 01

Hạc đá TT 01

Hạc đá TT 02

Hạc đá TT 02

Hạc đá TT 03

Hạc đá TT 03

Xem toàn bộ các mẫu hạc đẹp ở đây : Hạc thờ đá

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *