Đồ thờ đá

Mâm bồng đá

Mâm bồng đá hay mâm quả bằng đá dùng để đựng hoa quả thờ cúng.Địa chỉ bán đồ thờ bằng đá như mâm bồng lọ hoa, bát hương, cây nến ... Một số mẫu mâm bồng đá đẹp

Mâm bồng đá TT 02

Mâm bồng đá TT 02

Mâm bồng đá TT 03

Mâm bồng đá TT 03

Mâm bồng đá TT 04

Mâm bồng đá TT 04

Mâm bồng đá TT 05

Mâm bồng đá TT 05

Mẫu mâm bồng đẹp bằng đá : Mâm bồng hoa quả

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *