Ý nghĩa chấn phong thủy của cuốn thư đá

Ý nghĩa chấn phong thủy của cuốn thư đá
Đánh giá bài này

Ý nghĩa phong thủy của cuốn thư đá là gì ? Nhiều khách hàng đã hỏi chúng tôi về ý nghĩa, cách dùng và kích cỡ của cuốn thư chấn phong đá, các chữ trên thân cuốn thư có ý nghĩa gì.Hôm nay đá Ninh Bình xin được tạo một bài viết về vấn đề này.

Ý nghĩa chấn phong thủy của cuốn thư đá
Ý nghĩa chấn phong thủy của cuốn thư đá

Ý nghĩa của cuốn thư đá :

Trước đây, để che chắn một khu vực nào đó người ta thường dùng một tấm bình phong, chấn phong thủy.Ví dụ như ngăn cách các phòng, các gian nhà … Do vậy cuốn thư chính là một dạng của bình phong.

Cuốn thư đá có ý nghĩa phong thủy là làm vật che chắn, chấn phong, bảo vệ một khu vực nào đó tránh khỏi sự xâm hại của các luồng khí xấu.Ví dụ của cuốn thư thường được đặt tại khu lăng mộ (ở lối vào), đặt tại nhà thờ họ (tại trước cửa chính), hay đặt tại đình chùa, miếu mạo, nhà từ đường …

Ý nghĩa chữ trên thân cuốn thư thì có nhiều ý kiến, thường là trạm khắc theo yêu cầu của khách hàng.Một số chữ thường dùng như chữ Phúc, chữ Thọ, chữ Tâm, câu đối cuốn thư ...

Về kích thước của cuốn thư đá thì quan trọng là phải lớn hơn kích thước của cổng hay của cửa chính.Như vậy nó mới có ý nghĩa phong thủy là che chắn một cách toàn bộ khu vực.

Cuốn thư đá có nhiều hình thức mẫu mã khác nhau nhưng hầu hết đều có một bên là bút một bên là kiếm.Điều này thể hiện sự kết hợp giữa trí thức và sức mạnh để bảo vệ, che trở.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *