0904675686

mua mộ bát giác đá ở đâu

Mộ đá bát giác, mộ lục lăng đá – Mộ đá Ninh Bình

Mộ đá bát giác, mộ lục lăng đá Mộ đá lục lăng hay mộ lục giác là mẫu mộ có sáu mặt trạm trổ hoa văn tinh tế, thường gồm sáu tấm bưng ghép. Tương tự với mộ đá bát giác là 8 mặt đá đều ghép kín. Hình lục giác là hình chúng ta hay bắt gặp trong tự nhiên như hình tổ ong, hình bong bóng, hình khung con sao biển… Ý nghĩa mộ lục lăng đá Hình lục giác là hình có ý nghĩa hướng về tự nhiên,