Bàn thờ thiên

Bàn thờ thiên hay cây hương ngoài trời, bàn thông thiên, bàn thờ ngoài trời là một bàn thờ được đặt ngoài trời bên trêm một cột đá. Đây là phong tục đã có từ lâu trong văn hóa người Việt xưa. Có nhiều quan niệm về bàn thờ thiên và sau cùng người ta nêu ra 2 mục đích chính của bàn thờ thiên.

Showing 1–9 of 12 results