0904675686

am là gì

Phân biệt Đình, Chùa, Đền, Miếu, Phủ, Quan, Am, Miếu, Điện, Nghè

Đền là gì ? Phân biệt Đền thờ ở Việt Nam Đền là nơi thờ Thần Thánh (kể cả Thánh mẫu) của một cộng đồng dân cư một vùng, một xã, thôn nào đó. Các vị Thần, Thánh được thờ tại đền phần đa là anh hùng có công với nước, với dân trong việc chống ngoại xâm khai hoang lập ấp. Các vị thần siêu nhiên, Thần mây, mưa, sấm, chớp làm cho thuận trời, đất, mưa thuận gió hòa để việc trồng cấy, cũng như vạn vật sinh