0904675686

bà khấn bà chúa năm phương

Bà chúa Năm Phương là ai ? Bài khấn bà chúa Năm Phương chuẩn nhất

Bà Chúa Năm Phương Tiểu sử Chúa Bà Năm Phương Tên: Chúa bà Vũ Quận Quyến Hoa, Quyến Hoa công chúa Ngày sinh: Không rõ Ngày mất: 16 tháng 6 Âm lịch, vào khoảng năm 939 – 944. Chúa bà là nữ tướng tài giỏi của thời tiên Ngô Vương Thiên Tử. Được đức Ngô Vương tin cậy trao quyền cho quận chúa cai quản toàn bộ kho quân lương, quân nhu tại bản doanh (trang Gia Viên) thuộc làng Cấm, nay là phường Gia Viên, phố Cấm. Hàng vạn