0904675686

bản vẽ nghĩa trang dòng họ

30 Bản vẽ thiết kế khu lăng mộ đá đẹp Ninh Vân – Ninh Bình

Thiết kế khu lăng mộ đá đẹp cho người đã khuất là điều vô cùng quan trọng. Có thể nói đây là một trong những việc quan trọng của đời người. Để xây một khu lăng mộ đá đẹp chuẩn phong thủy cần sự đầu tư cũng như cẩn trọng trong từng chi tiết. Một bản vẽ thiết kế khu lăng mộ đá hay bản vẽ nghĩa trang dòng họ sẽ gồm nhiều hạng mục nhỏ như bản vẽ chi tiết mộ đá, thiết kế lăng thờ, thiết kế cuốn