0904675686

báo giá tắc môn đá

Tắc môn đá là gì ? Hình ảnh tắc môn đá đẹp nhất Việt Nam

Tắc môn đá là gì ? Tắc môn đá hay còn gọi là bức bình phong bằng đá là một phiến đá lớn dạng bản được đặt trước khu lăng mộ, cổng vào các công tình tâm linh như đình chùa, miếu. Tắc môn đá đã xuất hiện ở trong kiến trúc từ xa xưa và dân trở thành một phần gắn liền với văn hóa, truyền thống. Ngoài ý nghĩa dùng để che chắn ra nó còn như một vật trang trí cho công trình kiến trúc. Ý nghĩa