0904675686

các mẫu bia đá đẹp

Bia mộ đá Ninh Bình | Bia đá công đức, bia đá ghi danh, bia đá liệt sỹ đẹp

Ý nghĩa của bia đá là gì? Bia mộ bằng đá là một vật có dạng phiến dẹp được dùng để ghi tên người đã khuất, tổ tiên, ông bà. Thời xưa bìa thường được dùng để ghi công trạng của những nhân tài có công với đất nước. Bia đá cũng có ý nghĩa giới thiệu, ghi lại lịch sử của 1 công trình hay quần thể nào đó. Có rất nhiều dạng bia đá như rùa đội bia đá, rùa đế chân quỳ như bia đá Văn Miếu…