0904675686

cơ sở bán lăng mộ đá phú yên

Lăng mộ đá Phú Yên – Làm lăng mộ đá uy tín tại Phú Yên

Tổng quan về lăng mộ đá tại Phú Yên Lăng mộ đá là một quần thể kiến trúc tâm linh có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nằm trong hạng mục kiến trúc âm trạch. Theo sắp xếp về độ quan trọng của các công trình thì âm trạch luôn là mối ưu tiên hàng đầu. Người xưa quan niệm âm trạch tốt vẫn quan trọng hơn dương trạch tốt. Cho nên việc xem xét ngày giờ, hướng đất, vị trí, tuổi,… của âm trạch luôn được quan tâm cẩn