0904675686

cổng chùa tam quan

Mẫu cổng chùa bằng đá đẹp và ý nghĩa cổng chùa tam quan

Ý nghĩa cổng chùa theo quan niệm xưa Chùa là công trình tâm linh nhằm phục vụ mục đích tín ngưỡng thờ phật hoặc thần linh, đặc trưng cho các nước Đông Á và Đông Nam Á như Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam. Chùa là nơi trang nghiêm, tâm linh nên việc đầu tư sự tỉ mỉ trong kiến trúc là điều dễ hiểu. Kiến trúc tổng quan một ngôi chùa sẽ nói lên tín ngưỡng ngôi chùa ấy. Trong đó cổng chùa là một công trình không thê