0904675686

dự đoán ngày chết

Cách tính tuổi chết, thời gian chết theo cung mệnh

Dự đoán thời gian chết theo cung mệnh của tuổi âm Cung Khảm: Tuổi này trường thọ niên cao; Cung Ly: Số này sống sáu mươi ba (63); Ăn ở nhân đức sống ngoài bảy mươi (70+); Khi thác gặp tiết Đông thiên; Cung Chấn: Số thọ ghi sáu mươi ba; Tu nhân tích đức sống ngoài bảy mươi; Cung Chấn thuộc Mộc số này; Mộc thì khắc Thổ chết vào tháng 5 (theo âm lịch) Cung Tôn: Cung này cũng được thọ trường; Số trên bảy chục hồn về