0904657686

kiêng kỵ trong việc để mả

Những điều cần kiêng kỵ khi chăm sóc mồ mả tổ tiên

Người Việt Nam ta có tục chôn cất người chết và chăm sóc mộ phẩn một cách chu đáo chứ không hỏa thiêu như một số nước Tây Âu khác. Đối với một người qua đời cẩn phải có hai lần mai táng, lần đầu là chôn thi hài người chết để trong áo quan bằng gỗ, gọi là hung táng; lần thứ hai là bốc mả lên, đựng hài cốt người chết vào tiểu đem chôn ở nơi khác, gọi là cát táng. Ngôi hung táng gọi là mả