0904675686

lễ nhập quan

Những thủ tục khi nhập quan và việc quan trọng cần làm trong tang lễ

Sau khi làm đầy đủ thủ tục cho người quá cố gia quyến sẽ tiến hành lễ nhập quan. Lễ nhập quan là gì ? Những điều cần chú ý trong lễ nhập quan. Nhưng trước khi làm lễ nhập quan hãy chắc chắn rằng gia quyến đã làm đủ những việc cần làm khi người bệnh nhấp hối trước lúc lâm trung. Những việc cần làm khi nhập quan Chuẩn bi áo quan (quan tài) Nếu gia đình đã chuẩn bị sẵn áo quan từ trước thì nên kiểm tra lại