0904675686

lư hương bằng đá xanh

15 mẫu lư hương bằng đá xanh tự nhiên đẹp nhất 2019 – daninhbinh.vn

Lư hương bằng đá trong thờ cúng, tâm linh Lư hương là gì ? Lư hương là vật dụng dùng để thắp hương, phục vụ mục đích thờ cúng tâm linh. Lư hương bằng đá hay tất cả các loại lu hương nói chung đều có giá trị và ý nghĩa to lớn trong văn hóa tâm linh từ xưa đến nay. Lư hương thường được thấy nhiều trong các đình, chùa, miếu, nhà thờ họ. Bên cạnh lư hương đá có đi cùng với cặp đẹn đá hoặc cặp