0904675686

Những việc phải làm khi người bệnh đã tắt thở

Những điều cần biết về tang lễ, việc phải làm với người hấp hối, quá cố

Quy luật của tạo hóa Sinh – Lão – Bệnh – Tử là điều mà không ai có thể tránh được. Việc một người ra đi về nơi vĩnh hằng là điều tất yếu. Những việc chuẩn bị cho người quá cố, khi gần đất xa trời thể hiện tấm lòng thành kính đối với người quá cố. Và cũng là một phép tắc mà ai cũng cần phải biết. Nhưng nhà có người mất thì phải làm gì ? Không nhiều người rõ về việc chuẩn bị tang lễ