0904675686

văn khấn cây hương ngoài trời

Cây hương ngoài trời là gì ? Cách lập cây hương đá ngoài trời đúng ?

Cây hương ngoài trời là gì ? Cây hương ngoài tời là một bàn thờ (bàn thờ thiên) được đặt ngoài trời được chạm khắc hoa văn rồng phượng tinh tế. Đây là vật cúng đã xuất hiện tỏng văn hóa tâm linh Việt Nam từ xa xưa. Cây hương đá thường có dạng một bàn thờ với vách ngăn 2 bên và phía sau được khắc hoa. Có 2 loại bàn thờ thiên là bàn thờ thiên có mái và bàn thờ thiên không mái. Được đặt trên một