0904675686

xây mộ bằng đá

Kinh nghiệm xây mộ bằng đá đẹp chuẩn theo phong thủy – daninhbinh.vn

Xây mộ bằng đá đã xuất hiện từ lâu trong văn hóa xưa, từ đó đây cũng được coi là một việc trọng đại trong đời. Mộ đá hay mộ phần là một nét văn hóa người Việt. Mộ đá xuất hiện và ảnh hưởng đến đời sống tâm linh người dân qua thuyết phong thủy, tử vi lý số. Kinh nghiệm xây mộ cũng được đúc kết qua nhiều đời và dần hoàn thiện. Cùng tìm hiểu về mộ đá, cách xây mộ theo thước lỗ ban của người xưa và