0904675686

bàn thờ ông thiên là gì

Bàn thờ ông thiên là gì ? Thờ ai ? Và ý nghĩa bàn thờ ông thiên

Bàn thờ ông thiên là gì ? Thờ ai ? Bàn thờ thiên hay cây hương ngoài trời, bàn thờ ngoài trời là một bàn thờ được đặt ngoài trời bên trêm một cột đá. Đây là phong tục đã có từ lâu trong văn hóa người Việt xưa. Có nhiều quan niệm về bàn thờ thiên và sau cùng người ta nêu ra 2 mục đích chính của bàn thờ thiên. 1. Thờ trời Trong tiếng Hán “thiên” có nghĩa là “trời”. Từ ngàn đời xưa trời là cấp