0904675686

mẫu bàn thờ thiên

Ý nghĩa bàn thiên trước nhà và Tín ngưỡng thờ trời ở Nam bộ

Tín ngưỡng thờ Trời ở Nam bộ Thờ Trời là tín ngưỡng cổ xưa của cư dân nông nghiệp. Đây là một dạng tín ngưỡng sơ khai của con người khi chưa giải thích được các hiện tượng tự nhiên nên cho rằng: mỗi sự vật, hiện tượng xung quanh mình đều có các vị thần linh chi phối, dần dần hình thành nên tín ngưỡng sùng bái tự nhiên. Trong tín ngưỡng sùng bái tự nhiên ở Nam Bộ, Trời là một trong những vị thần có tầm ảnh

Bàn thờ ông thiên là gì ? Thờ ai ? Và ý nghĩa bàn thờ ông thiên

Bàn thờ ông thiên là gì ? Thờ ai ? Bàn thờ thiên hay cây hương ngoài trời, bàn thờ ngoài trời là một bàn thờ được đặt ngoài trời bên trêm một cột đá. Đây là phong tục đã có từ lâu trong văn hóa người Việt xưa. Có nhiều quan niệm về bàn thờ thiên và sau cùng người ta nêu ra 2 mục đích chính của bàn thờ thiên. 1. Thờ trời Trong tiếng Hán “thiên” có nghĩa là “trời”. Từ ngàn đời xưa trời là cấp