0904675686

giá tượng quan âm bồ tát bằng đá

Tượng quan âm đá – Ý nghĩa, nguồn gốc ra đời tượng Quan Âm đá

Tượng quan âm đá, tượng quan âm gỗ nói riêng hay hình ảnh Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát nói chung đã xuất hiện từ rất lâu trong văn hóa dân gian người Việt xưa. Hình ảnh Phật Bà Quan Âm hiện lên như một lời cầu mong an lành, may mắn, no đủ của người dân. Phật Bà Quan Âm thể hiện lòng tin vào một cuộc sống tốt đẹp, vào sự trở che của Quan Âm Bồ Tát. Ngoài ý nghĩa về mặt văn hóa, tượng quan âm